YAZILIMLARI İLE KOLAY GELECEĞİ YAŞAYIN
 • Kiralayın, kullandığınız kadar ödeyin
  • Kullandıkça ve gerektikçe yeni modüller ekleyin
  • İhtiyaç kalmayan modülleri kaldırarak kiranızı düşürün
  • Programın her zaman en gelişmiş halini kullanın
 • Dünyayla uyumlu kalın
  • Bankalara program içerisinden doğrudan bağlanın (Şifrelerinizi program girsin)
  • Program verilerini herkesin tanıdığı ortamlara aktarın (Excel, Word, PDF gibi)
  • Döviz kurlarını, elektronik faturaları, fiyat listelerini internetten doğrudan programa aktarın
 • Program size uysun
  • Ekran ve veri görüntülerini, raporları istediğiniz gibi kişiselleştirin, yeni raporlar oluşturun
  • Cari ve stoklarınıza özel sayfalar ve özel alanlar ekleyin
  • Sürekli yapılan işlemleri kaydedin, program bunları sizin için yapsın
 • Kolayca öğrenin, gelişmiş şeklini kullanın
  • Kolay ve sade şekliyle programa başlayın
  • İhtiyaç duydukça detaylar/modüller ekleyerek kullanın
  • Aynı programda farklı sektörlerden de olsa birden çok firmanın kayıtlarını birlikte tutun
  • Kullanıcı haklarını ayarlayarak bazı kullanıcılara daha basit veya kısıtlı imkânlar sunun
(dy)² PROGRAMLARI
“ESNEK MODÜLER YAPILARI İLE HER TÜRLÜ İHTİYACINIZA CEVAP VEREN ÇÖZÜMLER”
(dy)² programı temelde alışılmış (çok dövizli), stok takip, cari hesap / müşteri takip, fatura/çek/senet, profesyonel muhasebe, raporlama gibi modülleri zaten içermektedir. Ama asıl fark yaratanlar ÇOKLU_FİRMA, İMALATLI_TEKLİF/SİPARİŞ/SATIŞ, ÇOKLU_DEPO, İMALATTA/SATIŞTA/ONARIMDA_SERİ NO_TAKİP, PROFESYONEL_RAPORLAMA/ETİKETLEME, ÜYE/KİRA_TAKİP gibi modüllerdir. Aşağıda kısaca bilgi vermeye çalışalım:

Söz gelimi, IBGS Şirketler Grubu, İlaç, Bilgisayar, Gayrimenkul şirketleri ve Sağlık merkezinden oluşsun. (dy)²’de her şirket için ayrı bir program kopyası çalıştırmaya gerek yoktur. Çalışan tek program içinde bütün firmalar “farklı renklerde” oluşturulabilir (ÇOKLU_FİRMA). Bir firma için “tek renk” bilgileri görülebileceği gibi, “seçilen renkler” bir arada da görülebilir.

Birinci kazanım, görüntüleme kolaylığıdır: Söz gelimi, klasik yaklaşımda, grubun bankalardaki birleşik bakiyesini hesaplamak için 5 adım gerekir ki; bu adımlar: dört ayrı çalışan programa girerek bu şirketlerin banka hesap bakiyelerini görüntülemek, toplam bakiyeyi ayrıca hesaplamaktır. (dy)² yaklaşımında ayrı ayrı bakiyeler ve birleşik bakiyeler bir defada görüntülenebilir.

İkinci kazanım, birleşik işleme kolaylığıdır ki bu çok daha önemlidir: İlaç şirketinin banka hesabından Bilgisayar Şirketinin banka hesabına para aktardığımızı düşünelim. Uzman muhasebeci neden iki defada ayrı ayrı şirket programlarına girip bu işlemi resmi muhasebede görünmesi gerektiği gibi kaydetmek zorunda kalsın? Giriş seviyesindeki bir (dy)² kullanıcısı, herhangi bir banka online menüsünde yaptığı gibi, bir hesaptan diğer hesaba doğrudan kayıt yapabilir. Elbette ki (dy)² programı geri planda resmi muhasebenin gerektirdiği kayıtları kendisi oluşturmaktadır.

(dy)² yazılımlarında çok seviyeli birleşik kayıt işlemleri kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. İlaç şirketinin çeklerini bilgisayar şirketinin ödemesinde kullanmak isteyelim; klasik muhasebe tekniği açısından, pek çok adım gerekir. Hâlbuki (dy)² yazılımında, ilaç çeklerini tutup bilgisayar şirketi ödemesi üzerine sürükleyip bırakırsanız, gerisini program sizin için halleder.

ÇOKLU_FİRMA yaklaşımında farklı renklerle anlatmaya çalıştığımız kavramı, İMALATLI_TEKLİF/SİPARİŞ/SATIŞ yaklaşımında teklif, sipariş ve satışı bir “rengin” koyulaşan tonları gibi düşünebiliriz. Satış gibi gerçekleşmiş stok hareketlerini “en koyu renk” olarak düşünelim. İmalat planlarının, siparişlerin, tekliflerin yaratacağı stok hareketlerinin “daha açılan tonlarda” gösterelim. Sadece “en koyu renkle” sınırlı kalırsak, anlık envanteri görebiliriz. Öte yandan, görmek istediklerimiz arasına gitgide “açılan renkleri” ilave ettikçe, siparişler ve planlı imalatlar tamamlandığında olabilecek stok seviyelerini de doğrudan görebilir ve planlama yapabiliriz.

Ayrıca, aynı veri tabanında farklı “tonlarda” tutulan stok kayıt bilgilerinin birbirine dönüştürülebilmesi son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Örneğimizdeki İlaç şirketi hammaddelerden, Bilgisayar şirketi ise bilgisayar parçalarından üretim yapmaktadır. Her ikisi de esnek üretim reçeteleri oluşturabilirler. Potansiyel bir talep için maliyet ve eksik hammadde gereksinimleri hesaplanabilir. Bu kıstaslara göre teklifler verilebilir. Üretim gerçekleşecek olursa yeni stok kayıtlarına girmeye gerek olmaz, belirsizlik taşıyan “soluk” stok hareketleri “koyu” gerçek stok hareketlerine dönüştürülür.

Stoklar farklı şehirlerde, binalarda, depolarda ve raflarda bulunabilir (ÇOKLU_DEPO). Stok sayımı hiyerarşinin en alt ucu olan raf veya oda seviyesinde yapılmalıdır. Genel planlamalar için ise üst seviyede stok bilgisine ihtiyaç vardır. (dy)² programı depolar arasında transferi mümkün kıldığı gibi, her seviyede ve her depolama biriminde yerel envanter alınmasını da sağlar.

Sağlık merkezinde üye aidatları dönem başında (aylık veya yıllık olabilir) bütün üyeler için bir defada borçlandırılır (ÜYE/KİRA_TAKİP). Ödemeler yapıldıkça karşıt hesap hareketleri işlenir. Paralel şekilde, tesis kullanımı için ayrılan süreler bir defada kaydedilir. Kullanıldıkça ters kayıtlar girilir. Aynı yaklaşımla gayrimenkul kiraları toplu borç kayıtları olarak bir defada işlenir. Kiralar ödendikçe alacaklı kayıtlar girilir. Çalışanların izin planlaması da aynı yöntemle yapılabilir. Yıllık izinleri toplu olarak tahakkuk ettirmek ve izinler kullanıldıkça ters kayıtları girebilmek, aynı modül sayesinde kolay şekilde gerçekleştirilebilir.

Gayet tabi, (dy)² yazılımlarının sunabildikleri yukarıda anlatılanların çok ötesindedir. Burada alışılmamış bazı uygulamalar tanıtılmakla yetinilmiştir.
Barkod
BARKOD