(dy)² yazılımlarının kullanımı aşağıdaki adımlarla gerçekleşir.
 • Tanıtım ve Demo
  • Kullanıcı iş yerinde 1 saatlik tanıtım
  • (dy)² merkezinde istenildiği kadar tanıtım ve demo ücretsizdir.
  • Program kullanımına ön karar verildiğinde kullanıcı sayısı ve kullanılacak modüller olabildiğince doğru belirlenmelidir, çünkü program birim modül fiyatları modül sayısının ve kullanıcı sayısının artmasıyla ciddi bir şekilde düşer. (Teklifteki ıskonto oranına bakınız.)
 • Eğitim ve Kurulum
  • Programlar kullanıcı şirket bilgisayarlarına yüklenir.
  • Şirkette kullanıcılara gerekli eğitim verilir.
  • Programın parametreleri şirket ihtiyaçlarına göre uyarlanır.
  • (dy)²’nin kullanıcıda vereceği bu hizmetler teklifte belirtilen eğitim süresi ile sınırlıdır. (Başlangıçta verilen eğitim/bakım kuponları eğitim verildikçe her saat için 1 kupon şeklinde geri alınır.)
  • Bu hizmetler program güncel fiyatının %20'si kadardır.
  • Kuponlar dâhil eğitim / kurulum bedeli program siparişi sırasında peşin tahsil edilir.
  • Kullanıcı kurulumdan itibaren iki ay programı istediği gibi kullanabilir.
  • İki ay süre içinde program kullanımından vazgeçilirse, karşılığı tamamen hizmetlerden oluştuğu için bu bedel hiçbir şekilde geri ödenmez.
  • Devam edilmek istenirse önce eklenecek/çıkartılacak modüller ve kullanıcı sayısı gözden geçirilir.
  • KULLANICI PROGRAM İÇERİSİNDE YENİ KONFİGÜRASYON SEÇENEKLERİNİN KAÇA MAL OLACAĞINI KENDİ HESAPLAYABİLİR.
  • Daha sonra satın alma veya kiralama seçenekleri arasında karar verilir.
  • İki ay sonunda kiralama veya satın alma gerçekleşmemişse program kendiliğinden çalışmaz hale gelir.
 • Satın Alma
  • Satın alma fiyatı program güncel fiyatının %80'nine karşılık gelir. (%20 kurulum ve eğitim için alınmıştı.)
  • Biri peşin üç taksitte ödenir.
  • Satın alınan program için kullanım süresi kısıtlaması yoktur. (Senelerce kullanılabilir.)
  • Eğitim / bakım kuponları bitinceye kadar (programı yenileyebilme süresi içerisinde) şirkete destek elemanı talep edilebilir.
  • Bir sene telefonla destek alınabilir.
  • Ayrıca bir sene boyunca program sürüm yenilemelerini internet üzerinden ücretsiz yapılabilir.
  • Bir sene sonunda programı olduğu gibi kullanmaya devam edecek olanların ayrıca bir ücret ödemesine gerek yoktur.
  • Tavsiye edilen, program güncel bedelinin %10'nunu her sene ödeyerek sürüm yenileme hakkını devam ettirmektir.
  • Sürüm yenileme hakkı devam ettikçe, her zaman programın en son ve gelişmiş şeklini kullanmak mümkün olmanın yanında
   • Ayrıca telefonla destek alma hakkı da uzamış olur.
  • Herhangi zamanda, programa ek yeni modüller ve kullanıcılar satın alınabilinir.
 • Kiralama
  • Yıllık kiralama programın güncel bedelinin %25'ine (veya aylık kiralama %2.5) karşılık düşer.
  • Kullandığın kadar öde mantığı ile gereksiz toplu harcamalardan tasarruf eder.
  • Kiralama devam ettikçe, ayrıca ödeme yapmaksızın, beraberinde sürüm yenileme ve telefon destek hakları da devam eder.
  • Kira dönemleri sonunda bazı program modüllerini ekleyip çıkarmak, kullanıcı sayısını değiştirmek mümkündür. Yeni kira programın son şekline göre hesaplanır.
  • Satın almak yerine kiralamanın müşteri lehine olduğu gözden çıkartılmamalıdır.
Ek Açıklamalar:
 • Program güncel fiyatı
  • Program modüllerinin fiyatı enflasyonla ve modüle eklemiş önemli özelliklerle artabilmekte veya modül kullanım gereksinimin azalmasıyla düşebilmektedir.
  • Program güncel fiyatı, modül fiyatlarından toplam modül ve kullanıcı sayısı göz önüne alınarak yapılan ıskontolarla program tarafından hesaplanmaktadır.
  • Program kullanıcıları sürüm yenilemelerinden sonra program içinden kendi programlarının güncel değerini görebilirler.
  • Veya talep ederlerse hesaplama algoritmasını ve hesap detaylarını (dy)² den talep edebilirler.
 • Eğitim Bakım Kuponları:
  • (dy)²’den talep edilen eğitim, bakım, servis hizmetleri kupon karşılığı verilir.
  • Kurulum sırasında verilmiş olan kuponlar kullanılıp bittikten sonra, bir servis talebinden önce yeni kupon(lar) satın alınmış olmalıdır.
  • Kuponlar en az 10 adet alındıklarında %33 indirimli fiyat uygulanır (toplu alımlar muhasebe ve tahsilat işlemlerini hem (dy)²’de hem de kullanıcı şirkette çok kolaylaştırmaktadır.)
  • Hizmet fiyatlandırmasında, talep edilen kullanıcının (dy)² şirketine (veya hizmeti veren bayiye) yakın olduğu varsayılmıştır. Şehir dışında veya uzak mesafelerde yol, yolculuk süresi ve konaklama masrafları talep edilebilir.
 • Satılan / kiralananların tanımı
  • (dy)² programları uzun çabalar sonucu geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam etmektedir. Oluşabilecek hatalardan arındırmak için çok özel çabalar gösterilmektedir.
  • Buna karşılık her ne sebeple olursa olsun çıkabilecek bir hatadan (dy)² sorumlu tutulamaz.
  • Sistemin doğru çalıştığını izlemek, gerekli yedeklemeleri yapmak kullanıcının sorumluluğundadır. Yedek alma işlemi oldukça basitleştirilmiştir. Yedek alınması ve farklı ortamlarda saklanması unutulmamalıdır.
  • Satılan / kiralanan sadece yazılımın kullanım hakkıdır. Kaynak kodları talep edilemez.
  • Kullanıcı (dy)² programlarını olduğu gibi kabul etmiştir. Gördüğü eksiklik veya hata için (dy)² ye bir yaptırımda bulunamaz.
  • Öte yandan, programın gelişmesi için kullanıcı önerileri her zaman dikkatle incelenmektedir.
  • Genel ve acil olduğu (dy)² tarafından tespit edilenler, sonraki sürümlerde önem sırasıyla ücretsiz gerçekleştirilmektedir.
  • Özel kullanım için talep edilen değişiklikler için özel ücretle yapılabilir veya (dy)² tercihiyle hiç yapılmayabilir.
Barkod
BARKOD